สร้างริชเมนูใน LINE Official Account

ริชเมนู (Rich Menu) คือ แถบเมนูลัดที่แสดงอยู่ในห้องแชทLine OA ที่จะช่วยลดการตอบคำถาม และดึงดูดความสนใจของลูกค้า ด้วยข้อความและลวดลายกราฟฟิกที่สวยงาม สามารถตั้งค่าระบุลิงค์ หรือระบุเป็นข้อความตอบกลับได้กรณีมีการสอบถาม ตัวอย่างเช่น เบอร์โทรศัพท์, สอบถามเมนูอาหาร หรืออื่นๆ ที่กำหนด

สร้างริชเมนูใน LINE Official Account
  1. เลือกเมนู “หน้าหลัก”
  2. ด้านซ้ายมือให้เลือกเมนู “ริชเมนู”
  3. ด้านบนขวามือเลือก “สร้างใหม่”

ที่หน้าการจัดการริชเมนู

4. ใส่ชื่อของริชเมนู

5. กำหนดช่วงที่จะแสดง วันที่เริ่ม-วันที่สิ้นสุด

6. เลือกเทอมเพลทของริชเมนูเช่น 4 ช่อง หรือ 6 ช่อง หรือรูปแบบอื่นๆ

7. อัพโหลดรูปของริชเมนูโดยอัพโหลดทั้งรูป ไม่ต้องแบ่งเป็นรูปย่อย

8. ที่แอ็กชั่น A B C D E F จะเป็นการเลือกประเภทที่จะแสดง เช่น กำหนดเป็นลิงค์, คูปอง, ข้อความ, บัตรสะสม โดยจะต้องกำหนดทุกช่อง

9. เสร็จแล้วกด “บันทึก” และทดสอบการแสดงของ ริชเมนู

Copyright © 2021 Design by All Design.

Follow Us